Tõlketoimetamine

Tõlketoimetamine tähendab kontrollimist, kas tõlge vastab kokkulepitud eesmärgile: võrreldakse lähte- ja sihtkeelset teksti ja tehakse vajaduse korral parandusi. Tõlkekeskus osutab tõlketoimetamise teenust. Kui aga asutusesisene tõlkija leiab tõlketoimetamise ajal, et tekst vajab ulatuslikku muutmist, võib tõlkekeskus tõlketoimetamise teenuse osutamisest keelduda ja soovitada kliendil esitada selle asemel tõlketellimus.