Organisatsiooniteenuste osakond pakub haldus- ja tehnilist tuge inimressursside, õigusküsimuste ja pakkumiskutsete valdkonnas.

Õigus- ja hanketalitus

Õigus- ja hanketalitus tegeleb kõigi õigusküsimustega, mis võivad tekkida tõlkekeskuse igapäevase tegevuse käigus. Talitus esindab keskust institutsioonidevahelistel kohtumistel tema pädevusse kuuluvates küsimustes ja kohtuvaidlustes (nt Euroopa Liidu Kohtu juhtumid). Õigus- ja hanketalitus vastutab tõlkekeskusele suunatud ombudsmani päringute käsitlemise eest ja tegutseb keskuse juhtkonna õigusnõustajana. Õigus- ja hanketalitus korraldab tõlkekeskuse hankemenetlusi. Lisaks koostab ja haldab õigus- ja hanketalitus keskuse ja tema klientide vahelisi lepingulisi kokkuleppeid ning sellega seotud lepingute haldamist (nt muudatused).  

E-allkirja vahendi EU Sign rühm ja pettusevastase võitluse kontaktisik on samuti osa talitusest. 

Personali- ja personalitoe talitus

Personali- ja personalitoe talitus töötab välja, koordineerib ja rakendab personalipoliitikat ning nõustab ja suunab tõlkekeskuse juhtkonda personalihalduse küsimustes. Personali- ja personalitoe talituse teine põhiülesanne on seotud töötajate ja praktikantide valimise, värbamise ja karjääri arendamisega (koolitus, oskuste haldamine, arenguvestlused ja edutamine). Talitus vastutab ka personalikulude eelarve- ja finantsküsimuste eest.