Euroopa Liidu ametina korraldab tõlkekeskus pakkumismenetlusi ja läbirääkimistega hankemenetlusi, et osta teenuseid ja vahendeid välistelt teenuseosutajatelt. Oma tegevuses peab tõlkekeskus järgima Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning asjaomaseid riigihankedirektiive.

Et hoida end kursis pakkumismenetluste ja läbirääkimistega hankemenetluste väljakuulutamisega, võivad huvitatud välised teenuseosutajad korrapäraselt külastada keskuse veebilehte ja institutsioonidevahelist andmebaasi TED (Tenders Electronic Daily).