Tõlkekeskuse ülesandeid laiendati ametlikult 1995. aastal keskuse asutamismääruse muudatusega, et tõhustada institutsioonidevahelist koostööd tõlkevaldkonnas.

  • Esiteks lubati tõlkekeskusel osutada tõlke- ja seotud teenuseid ka nendele ELi institutsioonidele ja asutustele, millel on oma tõlketeenistus. See koostöö on vabatahtlik ja selle eesmärk on vältida nende institutsioonide ülekoormatust.
  • Teiseks tehti tõlkekeskusele ülesandeks osaleda institutsioonidevahelises koostöös, et ratsionaliseerida töömeetodeid ja saavutada üldine kokkuhoid.

Tõlkekeskus on nüüd institutsioonidevahelise suulise ja kirjaliku tõlke komitee (ICTI), ELi institutsioonide ja asutuste keeleteenistuste vahelise koostöö foorumi täieõiguslik liige. Tõlkekeskuse esindajad kohtuvad korrapäraselt kolleegidega teiste institutsioonide tõlketeenistustest, et arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi (töölevõtmine, töötajate vahetus, koolitus, keeletehnoloogia jne) ning otsustada ühiste projektide üle (mis hõlmavad institutsioonidevahelisi töövahendeid, nagu terminibaas IATE, masintõlke süsteem eTranslation ja Euramise tõlkemälu).