Portuguese translator (AD6)

Internal competition Viide CDT/CI/2020/01 - Avaldamiskuupäev: 16/03/2020 - Tähtpäev: 17/04/2020 Luxembourg

IIRI KEELE TÕLKIJA

Temporary Agent Viide CDT-AD5-2020/01 - Avaldamiskuupäev: 10/03/2020 - Tähtpäev: 07/04/2020 Luxembourg

Trainee positions in 2020

Traineeship Viide Traineeships 2020 - Avaldamiskuupäev: 09/03/2020 - Tähtpäev: 31/03/2020 Luxembourg

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2020...

>> more information

Related documents

Vabad töökohad

Tõlkekeskus pakub rahvusvahelist ja kiiresti arenevat töökeskkonda. Keskuse eri osakondadesse võetakse tööle nii keeleeksperte kui ka muude tegevusalade spetsialiste.

Töölevõtmine toimub valikumenetluste teel. Edukatele kandidaatidele pakutakse ELi ametniku, ajutise teenistuja või lepingulise töötaja lepingut. Töö- ja lepingutingimused põhinevad ELi institutsioonide suhtes kehtivatel personalieeskirjadel, st Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadel ning liidu muude teenistujate teenistustingimustel.

Vabadele töökohtadele oodatakse kandideerima ELi liikmesriikide kodanikke.

Praktika

Tõlkekeskus pakub ka praktikavõimalusi, eelkõige ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide üliõpilastele, kes soovivad tutvuda keskuse töövaldkondadega ning saada mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas töötamise kogemust.