See on tõlketeenus, mille raames järeltoimetajad parandavad masintõlke väljundit. Teenus hõlmab masintõlke väljundi redigeerimist, muutmist ja/või parandamist, kui lõplik tekst ei ole ette nähtud avaldamiseks, ja see on peamiselt mõeldud teabe edastamiseks, st põhitähenduse edastamiseks, ilma et see oleks tingimata sihtkeeles täiuslik. Väljund on arusaadav tekst, millest ei ole juhuslikult välja jäetud olulist teavet ega lisatud ebaõiget teavet.