Image
CdT Management Board

 

Tõlkekeskust juhib haldusnõukogu. Tõlkekeskuse igapäevaseid ülesandeid täidavad Luxembourgis asuvad töötajad ja nende tegevust kontrollib tõlkekeskuse direktor.

ELi liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja enamik tõlkekeskuse klientidest on esindatud tõlkekeskuse haldusnõukogus, mis koosneb täis- ja asendusliikmetest:

Haldusnõukogusse määramisel esitavad liikmed huvide deklaratsiooni kooskõlas tõlkekeskuse huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitikaga. Deklaratsiooni eesmärk on tuvastada kõigi liikmete mis tahes võimalik või tegelik huvide konflikt nende kuulumisel haldusnõukogusse ja võimaldada tõlkekeskusel võtta asjakohaseid meetmeid, kui vaja.

Haldusnõukogu liikmete huvide konflikti deklaratsioonide ja CVdega saab tutvuda järgmise päringu kaudu:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

Mary McCaughey
Täisliige
Hilary O'Donoghue
Asendusliige

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Marcus Angioni
Täisliige

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Tzvetan Zafirov
Täisliige
Alice Fišer
Asendusliige

Euroopa Innovatsiooninõukogu ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Marcus Angioni
Täisliige

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Niall McHale
Täisliige
Rieke Arndt
Asendusliige

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet

Marcus Angioni
Täisliige

Euroopa Koolitusfond

Erja Kaikkonen
Täisliige
Cécile Beelaerts
Täisliige

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Corinna Frey
Täisliige
Stéphanie Wehrheim
Asendusliige

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Andrea di Carlo
Täisliige
Inge Buffolo
Asendusliige

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

Patrick Hamilton
Täisliige

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Eszter Karoliny
Täisliige

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Juhan Lepassaar
Täisliige

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Roeland Woldhuis
Täisliige
Maria Molina-Sierra
Asendusliige

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

Dietrich Neumann
Täisliige
Thibault de Maignas
Asendusliige

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Nicole Romain
Täisliige
Michail Beis
Asendusliige

Euroopa Liidu Raudteeamet

Anna Gigantino
Täisliige
Salvatore Ricotta
Asendusliige

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

Anis Cassar
Täisliige
Chiara Petrolito
Asendusliige

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Dominika Lempicka-Fichter
Täisliige

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Rosemary de Sousa
Täisliige
Marie-Christine Ashby
Asendusliige

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Miguel Pereira
Asendusliige

Euroopa Prokuratuur

Olivier Ramsayer
Täisliige
Gianluca Dianese
Asendusliige

Euroopa Raudtee Ühisettevõte (ERJU)

Carlo M. Borghini
Täisliige
Vincent Declerfayt
Asendusliige

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Jane Shreckengost
Täisliige

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet

Marcus Angioni
Täisliige

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

Marcus Angioni
Täisliige

Euroopa Toiduohutusamet

James Ramsey
Täisliige
Alessandra Fantini
Asendusliige

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

Andrew Smith
Täisliige
Mónika Azaola
Asendusliige

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Karen Aimard
Täisliige
Antje Daume
Asendusliige

Ühenduse Sordiamet

Francesco Mattina
Täisliige

Euroopa Liidu Nõukogu

Katelijn Serlet
Asendusliige

Austria

Ulrike Köhler
Täisliige

Belgia

Andy Detaille
Täisliige
Bernard Latour
Asendusliige

Eesti

Mari Peetris
Täisliige

Hispaania

Alicia Cocero
Täisliige
Carlos Moreno
Asendusliige

Iirimaa

Eamonn Mac Aodha
Täisliige
Michael Williams
Asendusliige

Itaalia

Filippo Ghersini
Täisliige
Mirko Costa
Asendusliige

Kreeka

Antonios Papadopoulos
Täisliige
Styliani Kromlidou
Asendusliige

Küpros

Natassa Avraamides-Haratsi
Täisliige
Demetris Hasikos
Asendusliige

Läti

Māris Baltiņš
Täisliige
Arturs Krastiņš
Asendusliige

Leedu

Andrius Pauga
Täisliige
Aleksas Dambrauskas
Asendusliige

Luksemburg

Sylvie Lucas
Täisliige
Luc Scholtes
Asendusliige

Madalmaad

Wolfram Metz
Täisliige
Teresa Morris-Drew
Asendusliige

Malta

Donatienne Spiteri
Asendusliige

Poola

Justyna Bator
Täisliige
Justyna Cichowska
Asendusliige

Portugal

João Pina de Morais
Täisliige
Filipe Honrado
Asendusliige

Prantsusmaa

Natacha Ficarelli
Täisliige
Clément De Libero
Asendusliige

Rootsi

Magnus Lärke
Täisliige
Jeffrey Ganellen
Asendusliige

Rumeenia

Mihai Constandache
Täisliige

Saksamaa

Matthias Gruber
Täisliige
Roland Schmieger
Asendusliige

Slovakkia

Roman Suchý
Täisliige

Sloveenia

Boštjan Zupančič
Täisliige
Tea Mejak
Asendusliige

Soome

Panu Kukkonen
Täisliige
Vesa Kulmala
Asendusliige

Taani

Carsten Sander
Täisliige
Erik Jessen
Asendusliige

Ungari

Endre Gáspár
Täisliige