Image
CdT Management Board

 

Tõlkekeskust juhib haldusnõukogu. Tõlkekeskuse igapäevaseid ülesandeid täidavad Luxembourgis asuvad töötajad ja nende tegevust kontrollib tõlkekeskuse direktor.

ELi liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja enamik tõlkekeskuse klientidest on esindatud tõlkekeskuse haldusnõukogus, mis koosneb täis- ja asendusliikmetest:

Haldusnõukogusse määramisel esitavad liikmed huvide deklaratsiooni kooskõlas tõlkekeskuse huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitikaga. Deklaratsiooni eesmärk on tuvastada kõigi liikmete mis tahes võimalik või tegelik huvide konflikt nende kuulumisel haldusnõukogusse ja võimaldada tõlkekeskusel võtta asjakohaseid meetmeid, kui vaja.

Haldusnõukogu liikmete huvide konflikti deklaratsioonide ja CVdega saab tutvuda järgmise päringu kaudu:

Euroopa Investeerimispank

Maria Bühler
Täisliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige

Euroopa Kaitseagentuur

Dimitri Nicolaides
Täisliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Niall McHale
Täisliige
Rieke Arndt
Asendusliige

Euroopa Kemikaaliamet

Shay O’Malley
Täisliige
John Wickham
Asendusliige

Euroopa Keskkonnaamet

Katja Rosenbohm
Täisliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige

Euroopa Keskpank

Rossana Villani
Täisliige

Euroopa Komisjon

Christos Ellinides
Täisliige
Marcus Angioni
Asendusliige

Euroopa Kontrollikoda

José Ortiz Pintor
Täisliige
Pawel Szuba
Asendusliige

Euroopa Liidu Kohus

Thierry Lefèvre
Täisliige
Jurga Haenel
Asendusliige

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

Patrick Hamilton
Täisliige

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Juhan Lepassaar
Täisliige

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Nicole Romain
Täisliige
Michail Beis
Asendusliige

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Anna Redstedt
Täisliige
Florence Melaerts
Asendusliige

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Steven Dunlop
Asendusliige

Euroopa Ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Miguel Pereira
Asendusliige

Euroopa Ravimiamet

Alexios Skarlatos
Täisliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige

Euroopa Regioonide Komitee

Ineta Strautina
Täisliige
Ani Damyanova
Asendusliige

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Christos Ellinides
Täisliige
Marcus Angioni
Asendusliige

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

Andrew Smith
Täisliige
Mónika Azaola
Asendusliige

Euroopa Parlament

Valter Mavrič
Täisliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige