Euroopa Liidu ametina korraldab tõlkekeskus pakkumismenetlusi ja läbirääkimistega hankemenetlusi, et osta teenuseid ja vahendeid välistelt teenuseosutajatelt. Oma tegevuses peab tõlkekeskus järgima Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning asjaomaseid riigihankedirektiive.

Et hoida end kursis pakkumismenetluste ja läbirääkimistega hankemenetluste väljakuulutamisega, võivad huvitatud välised teenuseosutajad korrapäraselt külastada keskuse veebilehte ja institutsioonidevahelist andmebaasi TED (Tenders Electronic Daily).

Seonduvad lingid

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN