Subtiitrimine

Subtiitrimine tähendab video suulise kõne esitamist ekraanil tekstina. Subtiitrida saab üksnes video lähtekeeles või ühes või mitmes teises keeles koos ajakoodidega, mis näitavad, millal ja kui kauaks peaks subtiiter ekraanile ilmuma.

Transkriptsioon

Transkriptsioon tähendab audio- ja/või videofaili muutmist kvaliteetseks kirjalikuks tekstiks. Seda tehakse kõnetuvastustehnoloogia abil, misjärel järeltoimetab üks keskuse lingvistidest toorväljundi. Lõplik kirjalik väljund võib vajaduse korral sisaldada ajakoode ja kõneleja tuvastust.

Automaatne transkriptsioon

Automaatne transkriptsioon on audio-/või videofaili automaatne teisendamine kirjalikuks tekstiks kõnetuvastustehnoloogia abil. Erinevalt transkriptsiooniteenusest ei toimeta inimene selle teenuse puhul genereeritud väljundit.