Terminoloogiatöö

Terminoloogiatöö seisneb täielike seletussõnastike koostamises koos lähte- ja sihtterminitega, mõistetega, allikate ja kontekstiviidetega, märkuste ja muu seesugusega, mille eesmärk on lisada see teave asutustevahelisse terminiandmebaasi IATE (InterActive Terminology for Europe).

Lugege brošüüre:

Terminiloendid

See teenus tähendab lihtsate terminiloendite (tavaliselt nimisõnad või nimisõnafraasid) tõlkimist ilma määratluse, allika, konteksti, märkuste ja muu seesuguseta.

Terminiloendite toimetamine

Kui tõlkija leiab loendi toimetamise ajal, et see vajab ulatuslikku muutmist, võib tõlkekeskus terminiloendi toimetamise teenuse osutamisest keelduda ja soovitada kliendil esitada selle asemel loendi tõlketaotlus.