Asutamismäärus

Euroopa Liidu Nõukogu võttis tõlkekeskuse asutamismääruse vastu 1994. aastal ning on seda kaks korda muutnud: esimest korda 1995. aastal, et laiendada tõlkekeskuse tegevust nendele institutsioonidele ja asutustele, millel on oma tõlketeenistus ning tõhustada institutsioonidevahelist koostööd tõlketeenuste valdkonnas, ning teist korda 2003. aastal, et viia teatud sätted vastavusse Euroopa ühenduste üldeelarvele kohaldatava finantsmäärusega.

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268