European Parliament - Directorate-General for Communication

Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Keskpank