Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte

Euroopa Kõrgjõudlusega Andmetöötluse Ühisettevõte (ühisettevõte EuroHPC)

Euroopa Raudtee Ühisettevõte

Euroopa Lennuliikluse Uue Põlvkonna Juhtimissüsteemi (SESAR) Arendav Kolmas Ühisettevõte

Innovatiivse Tervishoiu Algatuse Ühisettevõte

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte

Ühisettevõte Fusion for Energy

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte

Joint Research Centre