Ühtne patendikohus

Euroopa Investeerimispank

Euroopa Ombudsman

Euroopa Andmekaitseinspektor

Luxembourgi Euroopa Kool II

Euroopa Koolide peasekretäri büroo