Terminoloogiatöö seisneb täielike seletussõnastike koostamises koos lähte- ja sihtterminitega, mõistetega, allikate ja kontekstiviidetega, märkuste ja muu seesugusega, mille eesmärk on lisada see teave asutustevahelisse terminiandmebaasi IATE (InterActive Terminology for Europe).

Lugege brošüüre: