Käännöskeskus esittää säännöllisesti tarjouspyyntöjä ja osallistuu toimielinten välisiin tarjouspyyntöihin monilla eri aloilla.

Käännöskeskus on oikeushenkilö perustamisasetuksensa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94, nojalla ja voi solmia sopimuksia ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

Sopimus voidaan tehdä vasta, kun tarkkojen vaatimusten mukaiset tarjousmenettelyt on saatettu asianmukaisesti päätökseen EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asiasta kiinnostuneiden ulkoisten palveluntarjoajien on tarjouksen tekemistä varten vastattava käännöskeskuksen käynnistämään tarjouspyyntöön.

Kaikki tarjouksen tekemiseksi tarvittavat tiedot ovat joko Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa ilmoituksessa tai tällä sivustolla.

Käännöskeskuksen verkkosivusto ei kuitenkaan korvaa tarjouspyynnön virallista julkaisua TED-palvelussa (Tenders Electronic Daily), joka on Euroopan unionin julkisille hankinnoille tarkoitettu EU:n virallisen lehden täydennysosan verkkoversio.

Käännöskeskus ei näin ollen vastaa verkkosivuston sisällöstä..

Jäljempänä on luettelo kaikista (mahdollisesti) käynnissä olevista tarjouspyynnöistä.

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: