Käännöskeskuksen perustamisasetuksen mukaisesti käännöskeskus vastaa EU:n virastojen ja muiden elinten kielipalvelutarpeisiin. Käännöskeskus voi auttaa ruuhkahuippujen tasoittamisessa myös EU:n toimielimiä, joilla on omat käännösyksiköt. Käännöskeskuksella on yhteistyösopimuksia yli 60 asiakkaan kanssa eri puolilla Euroopan unionin aluetta, kuten seuraavasta kartasta ilmenee.

Käännöskeskuksen asiakaspalvelun periaatteena on saavuttaa asiakastyytyväisyys tarjoamalla laadukkaita kielipalveluita tiiviissä yhteistyössä ja tietoja vaihtamalla.

Asiakkaat ovat kumppaneitamme pyrkimyksessämme tarjota EU:n kansalaisille virheetöntä ja helposti luettavaa tietoa heidän omalla kielellään. Kannustammekin asiakkaitamme antamaan palautetta tekemästämme työstä, kuten käännöskeskuksen työnkulun kuvauksesta käy ilmi.

Suodatin

Eurooppa

Hakutulokset: 72 asiakasta (tyhjennä)
logo partner

Alueiden komitea

Location: Brussels
logo partner

BERECin tukivirasto

Location: Riga
logo partner

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys

Location: Brussels
logo partner

Clean Sky -yhteisyritys

Location: Brussels
logo partner

ECSEL-yhteisyritys

Location: Brussels
logo partner

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Location: Ljubljana
logo partner

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Location: Thessaloniki
logo partner

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Location: Paris
logo partner

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Location: Dublin
logo partner

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Location: Parma
logo partner

Euroopan GNSS-virasto

Location: Prague
logo partner

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Location: Lisbon
logo partner

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Location: Budapest
logo partner

Euroopan investointipankki

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Location: Vigo
logo partner

Euroopan kemikaalivirasto

Location: Helsinki
logo partner

Euroopan keskuspankki

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Location: Brussels
logo partner

Euroopan koulutussäätiö

Location: Turin
logo partner

Euroopan lääkevirasto

Location: Amsterdam
logo partner

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Location: Lisbon
logo partner

Euroopan oikeusasiamies

Location: Strasbourg
logo partner

Euroopan pankkiviranomainen

Location:
logo partner

Euroopan parlamentti (käännöstoiminnan PO)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan puolustusvirasto

Location: Brussels
logo partner

Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Location: Warsaw
logo partner

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Location: Brussels
logo partner

Euroopan tasa-arvoinstituutti

Location: Vilnius
logo partner

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus

Location: Stockholm
logo partner

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Location: Brussels
logo partner

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Location: Valetta
logo partner

Euroopan tutkimusneuvosto

Location: Brussels
logo partner

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Location: Bilbao
logo partner

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto

Location: Budapest
logo partner

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto

Location: The Hague
logo partner

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto

Location: Cologne
logo partner

Euroopan unionin neuvosto

Location: Brussels
logo partner

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Location: Vienna
logo partner

Euroopan unionin rautatievirasto

Location: Valenciennes
logo partner

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto

Location: The Hague
logo partner

Euroopan unionin satelliittikeskus

Location: Madrid
logo partner

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Euroopan unionin tuomioistuin

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

Location: Heraklion
logo partner

Euroopan ympäristökeskus

Location: Copenhaguen
logo partner

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto

Location: Brussels
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

European School Luxembourg II

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

Location:
logo partner

Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus

Location: Lisbon
logo partner

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto

Location: Brussels
logo partner

ITER-yhteisyritys

Location: Barcelona
logo partner

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Location: Brussels
logo partner

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto

Location: Luxembourg
logo partner

Pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanovirasto (aikaisemmin: Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto)

Location: Brussels
logo partner

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH-yhteisyritys)

Location: Brussels
logo partner

SESAR-yhteisyritys

Location: Brussels
logo partner

Shift2Rail Joint Undertaking

Location: Brussels
logo partner

Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Location: Brussels
logo partner

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Location: Tallinn
logo partner

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Location: Brussels
logo partner

Yhteisön kasvilajikevirasto

Location: Angers
logo partner

Yhteisyritys innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi

Location: Brussels