Käännösten tarkastaminen

Käännöskeskus tarjoaa yhtenä palvelunaan käännettyjen asiakirjojen tarkastamista. Lähde- ja kohdetekstejä vertaamalla selvitetään, soveltuuko käännös sovittuun tarkoitukseen, ja tarvittaessa tehdään korjauksia. Jos käännöskeskuksen kääntäjä kuitenkin katsoo tarkastuksen aikana, että tarkastettava teksti vaatii huomattavaa muokkausta, käännöskeskus voi kieltäytyä tarkastamisesta ja suositella, että asiakas esittää sen sijasta käännöspyynnön.