Henkilötiedot
Voit saada henkilötietosi korjatuiksi milloin vain. Jos haluat niihin korjauksia, ilmoita meille siitä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen cdt@cdt.europa.eu
Asiakirja(t)
Anna mahdollisimman paljon tietoja asiakirjasta/asiakirjoista. Huomaa, että jos pyyntösi ei ole tarpeeksi täsmällinen, emme ehkä voi yksilöidä asiakirjaa/asiakirjoja emmekä voi siksi käsitellä pyyntöäsi. Huomaa myös, että vaikka voit esittää syyt pyyntöösi, sitä ei vaadita.
Asiakirjan/asiakirjojen haluttu kieliversio
(edellyttäen, että asiakirjasta/asiakirjoista on saatavana kyseinen kieliversio)

Käännöskeskus tutkii pyyntösi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EUVL n:o L 145, 31.5.2001, s. 43) perusteella ja ottaen huomioon neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2004/338/EY, Euratom liitteessä II esitetyt erityissäännökset (EUVL n:o L 106, 15.4.2004, s. 22). 

Tietosuoja: tässä pyyntölomakkeessa antamiisi henkilötietoihin (nimi ja osoite) sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 antamaa asetusta (EY) N:o 45/2001 (EUVL n:o L 8, 12.1.2001, s. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.