Terminologia

Terminologiatyössä luodaan kattavia sanastoja, joissa on lähde- ja kohdekielen termit, määritelmät, lähde- ja sisältöviittaukset, huomautukset jne.