Käännöskeskus käyttää dynaamiseen arviointijärjestelmään perustuvia puitesopimuksia. Joissakin tapauksissa, joita avoimet menettelyt eivät kata, se käyttää myös neuvottelumenettelyjä.

Käännöskeskus tekee laatutarkastuksia kaikkeen sen alihankkijoiden toimittamaan työhön. Käännöskeskuksen sisäiset tarkastajat arvioivat jokaisen toimeksiannon käyttämällä vakioarviointilomaketta. Kun ulkoistetun työn laadun arvioidaan olevan poikkeuksellisen korkea (+1) tai niin heikko, että sitä ei voida hyväksyä (-1), työ välitetään käännöskeskuksen arviointikomitealle, joka koostuu eri osastojen riippumattomista jäsenistä. Jos komitea vahvistaa alkuperäisen arvioinnin, alihankkijalle alun perin annettuihin pisteisiin (määritetty puitesopimuksessa) lisätään tai niistä vähennetään tietty määrä pisteitä, ja sen mukaan alihankkijan sijoitus luettelossa voi nousta tai laskea. Jos ulkoistetun työn laadun arvioidaan olevan hyväksyttävä (0), eli tehty työ on tasolla, jota voidaan kohtuullisesti edellyttää kielen ammattilaiselta, alihankkijan sijoitus ei muutu. Näin varmistetaan, että alihankkijoiden järjestys perustuu tarjottujen palvelujen todelliseen laatuun koko sopimuskauden ajan. Neuvottelumenettelyjen nojalla tehtyjen ulkoistettujen töiden laatu tarkastetaan saman menettelyn mukaan. Ne eivät kuitenkaan kuulu tähän dynaamiseen arviointijärjestelmään, joka koskee vain käännöskeskuksen alihankkijoidensa kanssa tekemiä puitesopimuksia. Dynaaminen arviointijärjestelmä on yksi käännöskeskuksen laadunvarmistusmallin vahvuuksista. Sen avulla keskus voi reagoida nopeasti, ja se auttaa varmistamaan, että laatu on koko ajan tasaisen hyvää.