EU Agencies Network logo

Käännöskeskus on EU:n virastojen verkoston jäsen. EU:n jäsenvaltioihin ja EU:n toimielimiin on perustettu EU:n virastoja tarjoamaan arvokkaita palveluja eri toimialoille ja kansalaisille ja vastaamaan oikeudellisista, teknisistä tai tieteellisistä erityistehtävistä. Näillä toimilla tuetaan eri toimialoja ympäri Eurooppaa ja tarjotaan näyttöön perustuvaa neuvontaa, jolla autetaan laatimaan tietoon perustuvia toimintalinjoja ja lakeja sekä EU:ssa että kansallisesti. EU:n virastot luovat lisäarvoa edistämällä tietojen ja asiantuntemuksen jakamista ja tarjoamalla teknisiä palveluja aloilla, jotka vaikuttavat EU:n 500 miljoonan kansalaisen elämään (lähde: EU:n virastojen verkoston kumppaniverkon aloitussivu).