Taloushallinto- ja toimitilaosasto antaa hallinnollista ja teknistä tukea talousarvion, taloushallinnon, strategisen suunnittelun, toimitilojen ja turvallisuuden aloilla.

Taloushallinnon ja strategisen suunnittelun jaosto

Taloushallinnon ja strategisen suunnittelun jaosto varmistaa, että käännöskeskuksen taloushallinto ja talouteen liittyvä suorituskyky, suunnittelu ja strateginen toiminta ovat asianmukaisia ja että kaikkia sovellettavia sääntöjä ja säännöksiä noudatetaan. Se koordinoi käännöskeskuksen talousarvion laatimista ja seurantaa ja pitää tiiviisti yhteyttä keskuksen asiakkaisiin, jotta niiden talousarvioennusteet voidaan sisällyttää keskuksen tuloarvioon. Jaosto vastaa keskuksen rahoitustoimien ennakko- ja jälkitarkastuksesta. Jaosto valmistelee ja panee täytäntöön käännöskeskuksen monivuotisen strategian ja monivuotisen työohjelman sekä koordinoi vuotuisen toimintakertomuksen laatimista. Se varmistaa kustannusmallien hallinnan, laadun ja keskuksen suorituskyvyn.

Toimitila- ja turvallisuusjaosto

Toimitila- ja turvallisuusjaosto varmistaa, että käännöskeskuksen henkilöstö, tiedot, rakennukset ja laitteet on suojattu asianmukaisesti turvallisuusriskeiltä ja että työterveys- ja -turvallisuussäännöt pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Jaosto hallinnoi irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä tukee henkilöstön tarpeita ja vastaa pyyntöihin perimmäisenä tavoitteenaan optimaalinen hyvinvointi ja palvelutaso keskuksen tiloissa. Jaosto vastaa talousarvion valmistelusta ja talousarviomenettelyjen seurannasta kaikkien infrastruktuuriin ja turvallisuuteen liittyvien sopimusten osalta. Toimitila- ja turvallisuusjaosto koordinoi toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmää, jotta se voi ehkäistä ja lieventää sellaisia harvinaisia tilanteita, jotka aiheuttavat suuria häiriöitä käännöskeskuksen toimintaan. Käännöskeskus tiedostaa ennakoivan ympäristöasioiden hallinnan ja kestävien käytäntöjen merkityksen. Koko jaosto toteuttaa ja edistää ympäristöystävällisiä toimenpiteitä ja lisää henkilöstön tietoisuutta asiaan liittyvistä kysymyksistä.