Käännöskeskuksen hallintoelimenä on hallintoneuvosto. Käännöskeskuksen päivittäisestä toiminnasta huolehtii sen henkilöstö, joka työskentelee Luxemburgissa, ja toimintaa valvoo käännöskeskuksen johtaja.