Käännöskeskus voi Euroopan unionin virastona käynnistää tarjouspyyntöjä ja aloittaa neuvottelumenettelyjä palvelujen ja tavaroiden hankkimiseksi ulkopuolisilta toimittajilta. Hankintoihin sovelletaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta ja julkisten hankintasopimusten tekemiseen liittyviä asiaankuuluvia direktiivejä.

Asiasta kiinnostuneita ulkopuolisia toimittajia kehotetaan käymään säännöllisesti käännöskeskuksen verkkosivustolla ja toimielinten yhteisessä TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily), joista saa tietoa tarjouspyyntöjen ja neuvottelumenettelyjen käynnistämisestä.