Ura käännöskeskuksessa tarjoaa menestyksekkäille hakijoille mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä EU:n virastossa, joka tuottaa asiakkailleen käännöksiä ja muita kielipalveluita ja tukee siten kaikkien EU:n kansalaisten tehokasta viestintää omalla kielellään.

Käännöskeskus ottaa henkilöstöä palvelukseensa pääasiassa väliaikaisen henkilöstön tai sopimussuhteisen henkilöstön valintamenettelyjen perusteella. Tällä hetkellä avoinna olevat toimet ovat nähtävissä tämän sivun alaosassa.

Käännöskeskuksen toimipaikka on Luxemburgissa (katso video työskentelystä ja elämisestä Luxemburgissa).

Oletko kielipalvelujen tarjoaja ja kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme?

Työskentelemme freelance-käännöksiä toimittavien käännöstoimistojen ja käännöstyön ammattilaisten kanssa yleensä puitesopimusten perusteella, jotka on tehty tarjouskilpailua seuranneen valintamenettelyn jälkeen. Lisätietoja tarjouskilpailuista on verkkosivustolla kohdassa Hankinnat.

Työnkulun hallinnan jaosto, joka vastaa alihankintana tehtävistä töistä, tilaa ulkopuolisia kielipalveluja toisinaan erityissopimusten perusteella. Lisätietoja verkkosivullamme: Oletko kiinnostunut työskentelystä kanssamme?

Avoimet toimet

Tällä hetkellä ei ole avoimia työpaikkoja.
Tarjouskilpailuja tai neuvottelumenettelyjä ei ole tällä hetkellä meneillään.
Tarjouskilpailuja ei ole tällä hetkellä meneillään.
Tällä hetkellä ei ole neuvottelumenettelyjä.
Ei tuloksia