Benoît Vitale
Benoît Vitale, käännöskeskuksen vt. johtaja tammikuusta 2019 alkaen

Käännöskeskuksen johtaja on käännöskeskuksen oikeudellinen edustaja, joka vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle. Johtaja vastaa käännöskeskuksen johtamisesta ja hallinnosta ja seuraavista pääasiallisista tehtävistä:

  • työohjelman, talousarvion ja hallintoneuvoston päätösten laatiminen ja toteutus
  • käännöskeskukselle annettujen tehtävien toimeenpano
  • päivittäinen hallinto ja
  • kaikki henkilöstöasiat.

Johtajan apuna tehtävien suorittamisessa on käännöskeskuksen eri osastojen ja jaostojen henkilöstö käännöskeskuksen organisaatiokaavion mukaisesti.

Johtajan ansioluettelo

Johtajan ilmoitus sidonnaisuuksista