Benoît Vitale
Benoît Vitale, käännöskeskuksen vt. johtaja tammikuusta 2019 alkaen

Käännöskeskuksen johtaja on käännöskeskuksen oikeudellinen edustaja, joka vastaa toiminnasta hallintoneuvostolle. Johtaja vastaa käännöskeskuksen johtamisesta ja hallinnosta ja seuraavista pääasiallisista tehtävistä:

  • työohjelman, talousarvion ja hallintoneuvoston päätösten laatiminen ja toteutus
  • käännöskeskukselle annettujen tehtävien toimeenpano
  • päivittäinen hallinto ja
  • kaikki henkilöstöasiat.

Johtajan apuna tehtävien suorittamisessa on käännöskeskuksen eri osastojen ja jaostojen henkilöstö organisaatiokaavion mukaisesti.

Johtajan suorassa alaisuudessa on tilipitojaosto, paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (LISO) sekä ulkoisten suhteiden ja viestinnän jaosto

Tilinpitojaosto

Hallintoneuvosto nimittää tilinpitäjän, joka suorittaa tehtävänsä itsenäisesti. Tilinpitäjä ryhmineen vastaa tulojen, menojen ja tilien hallinnoinnista sovellettavien sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Tilinpitäjä on vastuussa varainhallinnasta ja käännöskeskuksen toimintaan liittyvästä laskutuksesta. Näiden tehtävien täyttämiseksi tilinpitäjä tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja ulkopuolisten tarkastajien kanssa.

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (LISO)

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava vastaa siitä, että käännöskeskuksen tietotekniikkajärjestelmät vastaavat asiankuuluvia turvallisuusstandardeja.

Ulkosuhde- ja viestintäjaosto

Ulkosuhde- ja viestintäjaosto pitää yhteyttä käännöskeskuksen asiakkaisiin näiden tarpeiden määrittämiseksi ja tyytyväisyyden mittaamiseksi. Se tehdään säännöllisten asiakaskäyntien ja ajoittaisten kyselytutkimusten sekä.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa jaosto järjestää sisäisesti koulutusta, työpajoja ja esityksiä, jotta tietämystä asiakkaiden erittäin erikoistuneista toimialoista ja menettelyistä voitaisiin lisätä. Vastaavasti jaosto järjestää esittelyjä asiakkaille, jotta ne ymmärtäisivät entistä paremmin käännöskeskuksen tehtävää ja palveluja.

Jaosto myös vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Se levittää tietoa ja uutisia keskuksen intranetin, verkkosivuston, sosiaalisen median kanavien ja asiakasportaalin kautta. Jaosto laatii ja koordinoi kohdennettuja julkaisuja, kuten kertomuksen vuoden kohokohdista, Highlights of the Year, sekä monia esitteitä ja uutiskirjeitä. Se myös järjestää erilaisia monikielisyyttä edistäviä tapahtumia.

Johtajan ansioluettelo

Johtajan ilmoitus sidonnaisuuksista