Käännöskeskus perustettiin vuonna 1994. Tällä hetkellä se tuottaa keskimäärin 700 000 käännettyä sivua vuodessa yli 65 asiakkaalle Euroopassa. Käännöskeskus on kasvanut tasaisesti, yhtä jalkaa EU:n virallisten kielten ja eri erityisaloihin erikoistuneiden asiakkaiden määrällisen kasvun kanssa. Vuosien myötä käännöskeskuksessa on opittu täyttämään asiakkaiden lisääntyvät tarpeet riippumatta siitä, liittyvätkö ne tiedostomuotoihin, määräaikoihin, asiakkaan asiantuntemuksen aloihin vai vaadittuihin kieliyhdistelmiin (noin 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Euroopan unionin neuvosto antaa 28. marraskuuta 1994 asetuksen (EY) N:o 2965/94 käännöskeskuksen perustamisesta.


1995
11

virallista EU:n kieltä

20 000

käännettyä sivua

7

asiakasta

Vuonna 1995 annetaan muutosasetus, jolla laajennetaan asiakaskuntaa ja annetaan käännöskeskukselle tehtävä toimielinten välisessä yhteistyössä.

1996

Käännöskeskus alkaa kääntää ensimmäisiä yhteisön tavaramerkkejä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (OHIM).


1997
timeline info

Käännöskeskus lähtee toimipaikastaan Luxemburgin kaupungin keskustassa ja muuttaa Nouvel Hémicycle -rakennukseen Luxemburgin Kirchbergin kaupunginosassa, jossa useimmat EU:n toimielimet sijaitsevat.


1998
200 000

käännettyä sivua

12

asiakasta

2001
timeline info

Flosys otetaan käyttöön. Se on sisäisesti kehitetty huipputekninen IT-työkalu, jossa käsitellään koko kääntämisen työnkulku siitä, kun asiakas lähettää asiakirjan keskukseen, asiakirjan käännettyjen versioiden toimittamiseen asti.

Keskus käynnistää Nemo-ohjelman yhteisön tavaramerkkien käännösprosessin hallinnointia varten.


2002
1 000 000

käännettyä sivua

2003
timeline info

Euroopan laadunhallintajärjestö (EFQM) antaa keskukselle Committed to Excellence -laatutunnustuksen.


timeline info

Käännöskeskus nimitetään IATEn (Euroopan interaktiivinen termipankki) hankkeiden käynnistäjäksi ja hankkeiden hallinnoijaksi. IATE on Euroopan unionin kaikkien toimielinten/elinten yhteinen termitietokanta.


2004
20

virallista EU:n kieltä

EU:n vuoden 2004 suuri laajentuminen, joka lähes kaksinkertaistaa EU:n kielten määrän 11:stä 20:een, on käännöskeskukselle uuden ajan alku.

2005

Käännöskeskus järjestää 10-vuotispäivänään monikielisyyden kustannuksia käsittelevän konferenssin ”Multilingualism at any price”.


2007
23

virallista EU:n kieltä

Käännöskeskuksen valikoimaan tulee lisää uusia EU:n virallisia kieliä, kun Bulgaria ja Romania liittyvät EU:hun ja iiristä tulee EU:n virallinen kieli, tosin poikkeuksen kanssa.

EU:n toimielinten yhteinen termitietokanta IATE annetaan suuren yleisön saataville.

2010
timeline info

Käännöskeskus järjestää kääntämistä EU:ssa käsittelevän konferenssin ”The Language of Europe. Translating for the EU” 15-vuotispäivänsä kunniaksi.

Käännöskeskus vaihtaa yhteisön tavaramerkkien käännösprosessissa käytetyn Nemo-ohjelman Tr@Mark-työnkulkuun.


2011

Käännöskeskus käynnistää Euroopan kemikaalivirastoa varten kehitetyn monikielisen verkossa toimivan termitietokannan nimeltä ECHA-term.


2013
8 000 000

käännettyä sivua

24

EU:n virallista kieltä, nyt myös kroatia

timeline info

Käännöskeskus muuttaa nykyisiin tiloihinsa Drosbach-rakennukseen Luxemburgin kaupungissa ja allekirjoittaa toimipaikkasopimuksen Luxemburgin suurherttuakunnan kanssa.


2015
9 000 000

käännettyä sivua

61

asiakasta

2016
64

asiakasta

timeline info

Käännöskeskus ryhtyy käyttämään eCd:tä, joka on aiemman Flosys-järjestelmän korvaava uusi tarpeisiimme suunniteltu työnkulun hallintajärjestelmä.