Käännösosasto on käännöskeskuksen suurin osasto, jossa työskentelee yli puolet keskuksen henkilöstöstä. Se koostuu kolmesta kieliryhmästä sekä ulkosuhde- ja viestintäjaostosta.

Ulkosuhde- ja viestintäjaosto

Ulkosuhde- ja viestintäjaosto pitää yhteyttä käännöskeskuksen asiakkaisiin näiden tarpeiden määrittämiseksi ja tyytyväisyyden mittaamiseksi. Se tehdään säännöllisillä asiakaskäynneillä, ajoittaisilla kyselytutkimuksilla sekä käsittelemällä asiakaspalautetta.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa käännöskeskus järjestää koulutusta, seminaareja ja esityksiä keskuksen kääntäjille, jotta näiden tietämystä asiakkaiden erittäin erikoistuneista toimialoista ja menettelyistä voitaisiin lisätä. Vastaavasti jaosto järjestää myös asiakkaille esittelyjä, jotka auttavat näitä ymmärtämään entistä paremmin käännöskeskuksen tehtävää ja palveluja.

Jaosto myös vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Se levittää tietoa säännöllisesti uutisten avulla keskuksen intranetissä, verkkosivustolla ja asiakasportaalissa. Jaosto laatii ja koordinoi kohdennettuja julkaisuja, kuten vuotuisen toimintakertomuksen ja kertomuksen vuoden kohokohdista, sekä monia esitteitä ja uutiskirjeitä. Se myös järjestää monenlaisia monikielisyyttä edistäviä tapahtumia.

Kääntäjät (kieliryhmät)

Kukin kieliryhmä on jaettu käännösryhmiin, joita on yksi kullekin EU:n viralliselle kielelle. Ryhmien koko vaihtelee kullekin kohdekielelle käännettävän työmäärän mukaan. Kaikki kääntäjät kääntävät äidinkielelleen, ja heillä on erilaisia akateemisia tutkintoja, pääosin kielten alalta.

Kääntäjille tarjotaan koko työelämän ajan koulutusta keskuksessa, sekä kieliopinnoissa (kielitaidon parantaminen ja uusien kielien oppiminen) että asiakaskohtaisissa toimissa.

Sisäiset kääntäjät kääntävät ja tarkistavat asiakirjoja sekä tavaramerkkejä. He myös tekstittävät videoita, laativat sanastoja ja täydentävät toimielinten IATE-termitietokantaa.

Sisäiset kääntäjät ovat kielen asiantuntijoita, ja he takaavat toimitettujen käännösten kielellisen laadun. Se koskee sekä sisäisesti käännettyjä tekstejä että erikoistuneille ulkoisille kielipalvelujen tarjoajille ulkoistettuja tekstejä.

Ulkoistamiseen ja sisäiseen laadunvalvontaan perustuvan liiketoimintamallinsa ansiosta käännöskeskuksesta on tullut vertailukohta kaikissa käännösten tarkistamiseen liittyvissä näkökohdissa.