Neuvottelumenettelyt arvoltaan keskitasoisille ja arvoltaan vähäisille 15 000–144 000 euron sopimuksille

Tässä osiossa julkaistujen tietojen tarkoituksena on ilmoittaa ennakkoon käännöskeskuksen hankintamenettelyistä, joiden tavaroiden ja palvelujen arvioitu arvo on 15 000,01–144 000 euroa

Käynnistettävistä arvoltaan keskitasoisista tai vähäisistä sopimuksista julkaistaan tällä sivulla lisätietoja sisältävä yhteenveto viimeistään kaksi viikkoa ennen menettelyn käynnistämistä.

Kiinnostuksesta voi ilmoittaa lähettämällä sähköpostia ilmoitettuun osoitteeseen ja antamalla asiasta kiinnostuneen osapuolen nimen ja yhteystiedot. Kiinnostuksenilmaisun toimittaminen ei muodosta mitään lainmukaista oikeutta tai perusteltua mahdollisuutta sopimuksen tekemiseen.

Ennakkoilmoitukseen jätetyn vastauksen käsittely sisältää henkilötietojen (kuten nimen, osoitteen ja muiden yhteystietojen) rekisteröinnin ja käsittelyn. Kyseisiä tietoja käsitellään asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

Omiin henkilötietoihin on oikeus tutustua pyynnöstä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot ovat saatavilla hankintamenettelyihin liittyvien henkilötietojen käsittelyä koskevassa erityistietosuojaselosteessa verkkosivustollamme.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa on oikeus kääntyä milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät kysymykset voidaan lähettää tietojen käsittelystä vastaavalle taholle sähköpostiosoitteeseen tenders@cdt.europa.eu. Viestissä on annettava ennakkoilmoituksen viite.

Käynnissä oleva(t) menettely(t)