Perustamisasetuksensa mukaisesti käännöskeskus vastaa EU:n virastojen ja muiden elinten kielipalvelujen tarpeisiin. Käännöskeskus auttaa ruuhkahuippujen tasoittamisessa myös EU:n toimielimiä, joilla on omat käännösyksiköt. Käännöskeskuksella on yhteistyösopimuksia 70 asiakkaan kanssa kaikkialla Euroopan unionin alueella, kuten seuraavasta vuorovaikutteisesta kartasta ilmenee.

Käännöskeskuksen asiakaspalvelun periaatteena on saavuttaa asiakastyytyväisyys tarjoamalla laadukkaita kielipalveluita tiiviin yhteistyön ja tietojenvaihdon avulla.

Asiakkaat ovat kumppaneitamme tehtävässä, jossa tarjoamme EU:n kansalaisille virheetöntä ja helposti luettavaa tietoa heidän omalla kielellään. Asiakkaita kannustetaankin antamaan palautetta tekemästämme työstä, kuten käännöskeskuksen työnkulun kuvauksesta käy ilmi.

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan keskuspankki

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan komissio käännöstoimen pääosasto

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan parlamentin käännöspääosasto

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

EU:n virastot

EU:n virastot

BERECin tukivirasto

EU:n virastot

Yhteisön kasvilajikevirasto

EU:n virastot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

EU:n virastot

Euroopan pankkiviranomainen

EU:n virastot

Euroopan raja- ja merivartiovirasto

EU:n virastot

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

EU:n virastot

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

EU:n virastot

Euroopan kemikaalivirasto

EU:n virastot

Euroopan puolustusvirasto

EU:n virastot

Euroopan ympäristökeskus

EU:n virastot

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

EU:n virastot

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

EU:n virastot

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

EU:n virastot

Euroopan tasa-arvoinstituutti

EU:n virastot

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

EU:n virastot

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

EU:n virastot

Euroopan työviranomainen

EU:n virastot

Euroopan meriturvallisuusvirasto

EU:n virastot

Euroopan lääkevirasto

EU:n virastot

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

EU:n virastot

Euroopan syyttäjänvirasto

EU:n virastot

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

EU:n virastot

Euroopan koulutussäätiö

EU:n virastot

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto

EU:n virastot

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin rautatievirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

EU:n virastot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto

EU:n virastot

Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto

EU:n virastot

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU:n virastot

Euroopan unionin satelliittikeskus

EU:n virastot

Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus

EU:n virastot

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Toimeenpanovirastot

Toimeenpanovirastot

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto

Toimeenpanovirastot

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Toimeenpanovirastot

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto

Toimeenpanovirastot

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto

Toimeenpanovirastot

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

Toimeenpanovirastot

Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto

Yhteisyritykset

Yhteisyritykset

Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys

Yhteisyritykset

Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys

Yhteisyritykset

Puhtaan ilmailun yhteisyritys

Yhteisyritykset

Puhtaan vedyn yhteisyritys

Yhteisyritykset

Euroopan rautatiet -yhteisyritys

Yhteisyritykset

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC-yhteisyritys)

Yhteisyritykset

ITER-yhteisyritys

Yhteisyritykset

Innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys

Yhteisyritykset

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritys

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Muut elimet

Muut elimet

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Muut elimet

Euroopan investointipankki

Muut elimet

Euroopan oikeusasiamies

Muut elimet

Luxemburgin Eurooppa-koulu II

Muut elimet

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto

Muut elimet

Yhdistetty patenttituomioistuin

Consultative bodies

Consultative bodies

Euroopan alueiden komitea

Consultative bodies

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea