Varallaololuettelo on luettelo hakijoista, jotka ovat läpäisseet valintamenettelyn ja jotka on näin valittu mahdollisesti palvelukseen otettaviksi työntekijöiksi.

Euroopan unionin elinten käännöskeskus ottaa tarpeen mukaan yhteyttä varallaololuettelossa oleviin hakijoihin.

Varallaololuettelo voidaan jakaa myös muiden EU:n virastojen kanssa, jos virastojen tarpeet sitä edellyttävät.

Hakijoiden on syytä ottaa huomioon, ettei varallaololuetteloon pääsy takaa palvelukseen ottamista.
 
Tarkista varallaololuettelon voimassaoloaika tästä linkistä.