Asiakirjojen kääntäminen

Kääntämisessä lähdekielen tekstin merkitys esitetään kohdekielellä ja tuotetaan teksti, joka on kohdekielen kielioppisääntöjen mukainen ja joka noudattaa käännöstoimeksiannossa saatuja ohjeita. ”Lähdekieli” tarkoittaa kieltä, jolla alkuperäinen teksti (jota myös sanotaan ”lähdetekstiksi”) on kirjoitettu. ”Kohdekieli” on kieli, jolle lähdeteksti käännetään. Asiakirjat esikäsitellään, jotta saadaan selville, onko niissä toistuvaa sisältöä. Näin voidaan helpottaa käännöskeskuksen käännösmuistien sisällön uudelleenkäyttöä ja hyödyntää konekäännösohjelmia. Poikkeuksen tähän muodostavat seuraaviin luokkiin kuuluvat asiakirjat:

  • erittäin kiireelliset asiakirjat
  • tietyssä tiedostomuodossa olevat kiireelliset asiakirjat, jotka edellyttävät esikäsittelyyn liittyviä erityistoimia

Käännöspyynnöt, jotka täyttävät käännöskeskuksen asiakaskohtaisten konekäännösohjelmien käyttöä koskevat edellytykset, esikäsitellään automaattisesti näillä ohjelmilla, jolloin voidaan soveltaa alennettuja hintoja eri toimitusaikojen mukaisesti. Keskuksen kääntäjät tekevät tällaisille esikäännetyille asiakirjoille täydellisen jälkieditoinnin, jotta voidaan varmistaa, että lopputulos on kokonaisuudessaan verrattavissa perinteisellä kääntämistavalla (ts. kun kääntäjä tekee käännöksen käyttämällä käännösmuistityökalun ja konekäännösmuistin yhdistelmää) saatuun tulokseen.

Käännösten tarkastaminen

Käännösten tarkastamisen yhteydessä selvitetään, soveltuuko käännös sovittuun tarkoitukseen, vertaamalla lähde- ja kohdetekstiä ja tekemällä tarvittaessa korjauksia. Käännöskeskus tarjoaa yhtenä palvelunaan käännettyjen asiakirjojen tarkastamista. Jos kääntäjä kuitenkin katsoo tarkastuksen aikana, että tarkastettavaa käännöstä on muokattava huomattavasti, käännöskeskus voi hylätä tarkastuspyynnön ja suositella, että asiakas esittää sen sijasta käännöspyynnön.

Paste ‘n’ Go -käännöspalvelu

Paste ‘n’ Go on enintään neljän sivun pituisille teksteille (6 000 merkkiä) tarkoitettu käännöspalvelu, jossa saatavana on yksinkertaiset muotoiluvaihtoehdot. Tekstin valmistelu kääntämistä varten ja lopullinen tekninen tarkastus tapahtuvat kokonaan automaattisesti. Sen sijaan, että asiakkaat lataisivat tiedostoja järjestelmään, he liittävät pelkän käännettävän tekstin tiettyyn kohtaan asiakasportaalissa, ja kun käännetty teksti on valmis, asiakkaat kopioivat sen takaisin omiin järjestelmiinsä.

Konekääntäminen

Tämä on täysin automaattinen asiakirjojen käännöspalvelu, jossa käytetään käännöskeskuksen käännösmuistien ja asiakaskohtaisten konekäännösohjelmien yhdistelmää. Kääntäjät eivät valvo konekäännösten laatua eikä lähdeasiakirjoja valmistella teknistä prosessointia tai muotoilua varten.

Neuroverkkopohjaisella konekäännösohjelmalla tuotetun käännöksen kevyt jälkieditointi

Tämä on käännöspalvelu, jossa jälkieditoijat parantelevat konekäännösohjelman tuotosta. Palvelu sisältää konekäännösohjelman tuotoksen editoinnin, muokkauksen ja/tai korjauksen, kun lopullista tekstiä ei ole tarkoitettu julkaistavaksi ja kun sitä käytetään pääasiassa sisällön ymmärtämiseen eli tekstin pääkohtien ilmaisemiseen ilman, että kohdekielinen tuotos olisi täydellinen. Lopputuloksena saadaan ymmärrettävä teksti, josta ei ole jätetty pois tärkeää tietoa vahingossa ja johon ei ole lisätty myöskään virheellistä tietoa.

Verkkosivustojen käännöspalvelu

Keskus on tarjonnut verkkosivustojen käännöspalvelua vuodesta 2015 alkaen ja voittanut siitä oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkinnon (luokka: huippuosaaminen kansalaisille/asiakkaille suunnattujen palvelujen toteutuksessa) vuonna 2017 EUIPOn ja EU-OSHAn kanssa käytössä olevasta ratkaisusta, joka helpottaa monikielisten verkkosivustojen hallintaa. Palvelua on sittemmin parannettu huomattavasti, kun keskus on uudistanut Drupal-pohjaisten verkkosivustojen verkkokäännösmoduulinsa kokonaan. Komission tietotekniikan pääosasto on validoinut tämän moduulin, jota käytetään nyt versioissa Drupal 7, 8 ja 9. Sen voi ladata Drupal.org-sivustolta.

EU-tavaramerkkien, Madridin pöytäkirjan mukaisten rekisteröintien ja rekisteröityjen yhteisömallien kääntäminen

Euroopan unionin tavaramerkkien (EUTM), Madridin pöytäkirjan mukaisten rekisteröintien ja rekisteröityjen yhteisömallien kääntäminen tarkoittaa teollis- ja tekijänoikeuksien alaan kuuluvien vakioitujen teknisten tekstien kääntämistä. Tekstit ovat tavaroiden ja palvelujen luetteloja, jotka perustuvat WIPOn (Maailman henkisen omaisuuden järjestö) tavaroiden ja palvelujen kansainväliseen luokitukseen tavaramerkkien rekisteröimistä varten (Nizzan luokitus) tai Locarnon sopimukseen, jolla on perustettu teollismallien kansainvälinen luokitus (Locarnon luokitus).

Käännösten muuttaminen

Muuttaminen tarkoittaa muutosten lisäämistä aiemmin käännettyihin teksteihin. Pyytäessään käännöksen muuttamista asiakkaan on toimitettava asiakirja, jossa näkyvät kaikki aiempaan tekstiin tehdyt muutokset, sekä lisäykset että poistot, ja aiempi kieliversio (aiemmat kieliversiot) muutettavasta asiakirjasta (muutettavista asiakirjoista). Käännöskeskuksen kääntäjät muokkaavat käännöksiä alkuperäiseen tekstiin tehtyjen muutosten mukaisesti.