Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys

Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC-yhteisyritys)

Euroopan rautatiet -yhteisyritys

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritys

Innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys

Puhtaan vedyn yhteisyritys

ITER-yhteisyritys

Puhtaan ilmailun yhteisyritys

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Research Centre