Yhdistetty patenttituomioistuin

Euroopan investointipankki

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Luxemburgin Eurooppa-koulu II

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto