Is i 1994 a bunaíodh an tIonad Aistriúcháin agus anois cuireann sé 700 000 leathanach ar an meán ar fáil gach bliain do 65 cliant ar fud na hEorpa. Tháinig fás ar an Ionad de réir a chéile, de réir mar a tháinig méadú ar líon na dteangacha oifigiúla AE agus ar líon na gcliant an-speisialaithe. I gcaitheamh na mblianta, tá taithí faighte ag an Ionad Aistriúcháin ar an gcaoi ar féidir freastal ar riachtanais a gcliant, cibé acu an mbaineann na riachtanais sin le formáidí comhad, spriocanna ama, réimsí saineolais an chliaint nó an líon mór péirí teangacha a theastaíonn (thart ar 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Ar 28 Samhain 1994, ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh 2965/94 lenar bunaíodh an tIonad Aistriúcháin.


1995
11

theanga oifigiúla AE

20 000

leathanach aistrithe

7

gcliant

Glacadh Rialachán Leasaithe i 1995 chun líon na gcliant a leathnú agus ról a thabhairt don Ionad sa chomhar idirinstitiúideach.

1996

Cuireann an tIonad tús leis na chéad trádmharcanna Comhphobail a aistriú don Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (OHIM).


1997
timeline info

D’fhág an tIonad na hoifigí a bhí aige i lár chathair Lucsamburg agus d'aistrigh sé chuig an Hémicycle nua in Kirchberg, Lucsamburg, an ceantar ina bhfuil an chuid is mó de na hinstitiúidí AE lonnaithe.


1998
200 000

leathanach aistrithe

12

chliant

2001
timeline info

Cuirtear Flosys i bhfeidhm. Is uirlis TF úrscothach é Flosys a forbraíodh laistigh den Ionad Aistriúcháin agus a láimhseálann sreabhadh oibre iomlán an aistriúcháin ón uair a sheolann an cliant doiciméad chuig an Ionad go dtí go seoltar ar ais leaganacha aistrithe an doiciméid sin.

Lainseálann an tIonad Nemo chun an próiseas aistriúcháin trádmharcanna Comhphobail a bhainistiú.


2002
1 000 000

leathanach aistrithe

2003
timeline info

Aithníonn an Fhondúireacht Eorpach um Bainistíocht Cáilíochta (EFQM) go bhfuil an tIonad ‘tiomnaithe d’ardchaighdeán san Eoraip’.


timeline info

Ceaptar an tIonad mar thionscnóir tionscadail agus bainisteoir tionscadail do IATE (Téarmaíocht Idirghníomhach don Eoraip), an bunachar sonraí téarmaíochta do gach institiúid/comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh.


2004
20

teanga oifigiúla AE

Leis an méadú mór ar an AE in 2004, ba bheag nach dtagann dúbailt ar líon na dteangacha AE, ó 11 go 20, agus cuireadh tús le ré nua don Ionad.

2005

Eagraíonn an tIonad comhdháil dar teideal ‘Ilteangachas ar chostas ar bith’ chun comóradh a dhéanamh ar an Ionad a bheith deich mbliana ar an bhfód.


2007
23

theanga oifigiúla AE

Cuireann an tIonad Aistriúcháin teangacha eile AE lena chuid teangacha nuair a théann an Bhulgáir agus an Rómáin isteach san AE agus nuair a thugtar stádas don Ghaeilge mar theanga oifigiúil AE, cé go bhfuil maolú i bhfeidhm.

Cuirtear IATE, bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach an AE, ar fáil don phobal i gcoitinne.

2010
timeline info

Eagraíonn an tIonad comhdháil dar teideal ‘Teanga na hEorpa. Ag aistriú don AE’, mar chomóradh ar chúig bliana déag an Ionaid.

Tugann an tIonad Tr@Mark isteach in ionad Nemo chun bainistíocht a dhéanamh ar an bpróiseas aistriúcháin ar thrádmharcanna Comhphobail.


2011

Seolann an tIonad ECHA-term, ar bunachar sonraí téarmaíochta ilteangach a forbraíodh don Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán.


2013
8 000 000

leathanach aistrithe

24

theanga oifigiúla AE, lena n-áirítear anois an Chróitis

timeline info

Aistríonn an tIonad chuig an áitreabh reatha i bhfoirgneamh Drosbach i gcathair Lucsamburg agus sínítear an comhaontú ceannárais le hArd-Diúcacht Lucsamburg.


2015
9 000 000

leathanach aistrithe

61

chliant

2016
64

chliant

timeline info

Seolann an tIonad eCdT, sreabhadh oibre nua chun aistriúcháin a bhainistiú, rud a thagann in ionad an tseanchórais, Flosys.