Faoi mar a samhlaíodh leis an Rialachán lenar bunaíodh é, freagraíonn an tIonad Aistriúcháin do na riachtanais seirbhíse teanga atá ag gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh (AE) agus ag gníomhaireachtaí eile. Uaireanta, glacann sé le hobair bharrachais ó Institiúidí AE, a bhfuil a seirbhísí aistriúcháin féin acu. Tá comhaontuithe comhair ar bun ag an Ionad le níos mó ná 60 cliant ar fud an Aontais Eorpaigh, faoi mar atá léirithe ar an léarscáil idirghníomhach thíos.

Féachann an tIonad Aistriúcháin lena chliaint a shásamh trí sheirbhísí teanga ar ardchaighdeán a thairiscint trí dhlúthchomhar agus trí mhalartú faisnéise.

Féachaimid ar ár gcliaint mar chomhpháirtithe inár gcuid oibre chun faisnéis chruinn sholéite a chur ar fáil do shaoránaigh AE ina dteanga féin. Dá bhrí sin, tugaimid spreagadh dár gcliaint aiseolas a thabhairt dúinn ar an obair atá déanta againn, faoi mar atá léirithe sa chur síos ar 'Aimsigh ár sreabhadh oibre'.

Scagaire

An Eoraip

Torthaí cuardaigh: 71 cliant (Athshocraigh)
logo partner

An Banc Ceannais Eorpach

Location: Frankfurt
logo partner

An Banc Eorpach Infheistíochta

Location: Luxembourg
logo partner

An Bord Réitigh Aonair

Location: Brussels
logo partner

An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí

Location: Brussels
logo partner

An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Location: Brussels
logo partner

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

Location: Turin
logo partner

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Location: Dublin
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Location: Helsinki
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

Location: Copenhaguen
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

Location: Prague
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

Location: Warsaw
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Location: Vigo
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Location: Bilbao
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Location: Lisbon
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Líonra agus Faisnéise

Location: Heraklion
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME; roimhe: an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuálaíocht

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia

Location: Luxembourg
logo partner

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Location: Amsterdam
logo partner

An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh

Location: Ljubljana
logo partner

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Location: Vilnius
logo partner

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

Location: Budapest
logo partner

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

Location: Thessaloniki
logo partner

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Location: Stockholm
logo partner

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí

Location: Lisbon
logo partner

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí

Location: Angers
logo partner

An Oifig Eorpach um Thacaíocht do Thearmann

Location: Valetta
logo partner

An Scoil Eorpach Lucsamburg II

Location: Luxembourg
logo partner

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

Location: The Hague
logo partner

An tÚdarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach

Location: Frankfurt
logo partner

An tÚdarás Eorpach Baincéireachta

Location:
logo partner

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

Location: Parma
logo partner

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí

Location: Paris
logo partner

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Location: Brussels
logo partner

Coiste na Réigiún de chuid an Aontais Eorpaigh

Location: Brussels
logo partner

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas an Tionscnaimh um Leigheasra Nuálach

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas Glanspéire

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas SESAR

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas Tionscail Bhithbhunaithe

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin 2

Location: Brussels
logo partner

Comhleá d’Fhuinneamh

Location: Barcelona
logo partner

Comhpháirteanna agus Córais Leictreonaice um Cheannasaíocht Eorpach (Comhghnóthas ECSEL)

Location: Brussels
logo partner

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Location: Luxembourg
logo partner

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Location: Luxembourg
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas ríomhaireachta ardfheidhmíochta Eorpach (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais

Location: Tallinn
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

Location: The Hague
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Location: Vienna
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Location: Budapest
logo partner

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa

Location: Brussels
logo partner

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

Location: Valenciennes
logo partner

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh

Location: Cologne
logo partner

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC

Location: Riga
logo partner

Lárionad Oibríochtaí agus Anailíse Muirí (Támhshuanaigh)

Location: Lisbon
logo partner

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh

Location: Madrid
logo partner

Maoirseoir na hEorpa um Chosaint Sonraí

Location: Brussels
logo partner

Oifig Ard-Rúnaí na Scoileanna Eorpacha

Location: Brussels
logo partner

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

Location: Alicante
logo partner

Ombudsman Eorpach

Location: Strasbourg
logo partner

Parlaimint na hEorpa

Location: Luxembourg