Athbhreithniú ar aistriúcháin

Is é athbhreithniú scrúdú ar aistriúchán mar oiriúnach chun na gcríoch a comhaontaíodh trí chomparáid a dhéanamh idir an téacs foinseach agus an spriocthéacs, agus ceartúcháin a dhéanamh nuair is gá. Tairgeann an tIonad athbhreithniú ar dhoiciméad aistrithe. Más rud é, áfach, le linn athbhreithnithe, go measann an t-aistritheoir inmheánach gur gá an téacs atá le hathbhreithniú a athscríobh go suntasach, féadfaidh an tIonad an t-athbhreithniú a dhiúltú agus moladh don chliant iarratas ar aistriúchán a chur isteach ina ionad.