Téarmeolaíocht

Is éard atá in obair théarmeolaíochta cruthú de ghluaiseanna iomlána ina bhfuil téarmaí foinseacha agus spriocthéarmaí, sainmhínithe, tagairtí foinseacha agus tagairtí comhthéacs, nótaí tráchta, srl.