Tá cliaint an Ionaid Aistriúcháin scaipthe ar fud na hEorpa agus iad speisialaithe i mórán réimsí éagsúla (e.g. oideachas, fostaíocht, cultúr, iompar, taighde agus nuálaíocht, gnóthaí sóisialta, an timpeallacht, fuinneamh, ceimic, cearta maoine, an dlí, buiséad agus airgeadas, beartas eachtrach agus slándála, póilíní agus comhar breithiúnach, sláinte phoiblí agus cosaint do thomhaltóirí). Soláthraíonn an tIonad seirbhísí teanga i 24 teanga oifigiúil an AE agus i dteangacha neamh-AE ar éileamh. Go sonrach, is iad seo a leanas na seirbhísí a thairgtear: