There are currently no jobs.

Folúntais oscailte

Áit oibre ilnaisiúnta dhinimiciúil is ea an tIonad Aistriúcháin (CdT). Tairgeann sé deiseanna fostaíochta do shaineolaithe i réimse na dteangacha. Tairgeann sé deiseanna do ghairmithe freisin i bhfeidhmeanna corparáideacha laistigh de rannóga éagsúla an Ionaid.

Is trí nósanna imeachta roghnúcháin a earcaítear baill foirne. Tairgtear conarthaí mar oifigigh AE, mar bhaill foirne shealadacha AE nó mar bhaill foirne AE ar conradh d’iarrthóirí rathúla. Tá na coinníollacha oibre agus conarthacha bunaithe ar na rialacha foirne is infheidhme maidir le hInstitiúidí AE, is iad sin, Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais.

Tá folúntais ar oscailt do náisiúnaigh de chuid Bhallstát AE.

Cúrsaí Oiliúna

Tairgeann an tIonad cúrsaí oiliúna freisin, go háirithe do mhic léinn ollscoile as Ballstáit AE agus do náisiúnaigh as tíortha is iarrthóirí ar mian leo tuiscint a fháil ar réimsí gníomhaíochta an Ionaid agus taithí phearsanta a ghnóthú i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach.