Tugann gairm bheatha san Ionad Aistriúcháin deis d’iarrthóirí a n-éireoidh leo a bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha do ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh a chuireann aistriúcháin agus seirbhísí teanga gaolmhara ar fáil dá chliaint, rud a thacaíonn le cumarsáid éifeachtach do shaoránaigh uile na hEorpa ina dteanga féin.

Is ar bhonn nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhairí sealadacha nó gníomhairí ar conradh a earcaíonn an tIonad Aistriúcháin baill foirne den chuid is mó. Is féidir folúntais reatha a fheiceáil ag bun an leathanaigh seo.

Tá oifigí an Ionaid lonnaithe i Lucsamburg (féach ar an bhfíseán seo faoi obair agus cónaí i Lucsamburg).

An soláthróir seirbhísí teanga thú atá ag iarraidh a bheith ag obair linn?

De ghnáth oibrímid le gníomhaireachtaí saoraistriúcháin agus le gairmithe aistriúcháin trí chreatchonarthaí a bhronntar tar éis próiseas roghnúcháin i ndiaidh glao ar thairiscintí. Is féidir teacht ar na glaonna seo ar ár láithreán gréasáin faoi: Soláthar.

Déanann an Rannóg um Bainistiú Sreafa Oibre, atá i gceannas ar sheachfhoinsiú, orduithe seirbhísí teanga seachtracha trí chonarthaí sonracha ó am go chéile. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an leathanach seo ar ár láithreán gréasáin: An bhfuil spéis agat a bheith ag obair linn?.

Folúntais phoist reatha

Níl aon fholúntais ar fáil faoi láthair.
Níl aon ghlaonna ar thairiscintí ná nósanna imeachta idirbheartaíochta ann faoi láthair.
Níl aon ghlaonna ar thairiscintí ann faoi láthair.
Níl aon nósanna imeachta idirbheartaíochta ann faoi láthair.
Níl aon torthaí ar fáil.