Is seirbhís aistriúcháin í seo ina bhfeabhsaíonn eagarthóirí iar-aistriúcháin aschur meaisínaistriúcháin. Áirítear leis an tseirbhís eagarthóireacht, mionathrú agus/nó ceartú a dhéanamh ar aschur meaisínaistriúcháin i gcás nach bhfuil sé beartaithe an téacs deiridh a fhoilsiú agus go bhfuil éirim na faisnéise i gceist go príomha, i.e. an bhunbhrí a chur in iúl gan é a bheith foirfe sa sprioctheanga. Téacs sothuigthe a bheidh san aschur gan aon fhaisnéis thábhachtach a bheith fágtha ar lár de thaisme, agus gan aon fhaisnéis mhícheart a bheith curtha leis.