Image
CdT Management Board

 

Tá an tIonad Aistriúcháin faoi rialú ag Bord Bainistíochta. Is í an fhoireann, atá lonnaithe i Lucsamburg, a chuireann a chuid oibríochtaí i gcrích ó lá go lá, agus is í Stiúrthóir an Ionaid a dhéanann maoirseacht orthu.

Is ar Bhord Bainistíochta an Ionaid a dhéantar ionadaíocht do Bhallstáit an AE, don Choimisiún Eorpach agus don chuid is mó de chliaint an Ionaid, ar a bhfuil comhaltaí iomlána agus comhaltaí malartacha:

Ar theacht isteach sa Bhord Bainistíochta dóibh, cuireann comhaltaí dearbhú maidir le leasanna isteach, de réir bheartas an Ionaid ar choinbhleachtaí leasa a chosc agus a bhainistiú. Is é cuspóir na ndearbhuithe seo aon choinbhleacht leasa fhéideartha nó iarbhír ag aon chomhalta maidir lena mballraíocht den Bhord Bainistíochta a shainaithint, ionas go bhféadfaidh an tIonad na bearta iomchuí a chur i gcrích, más gá.

Chun teacht ar dhearbhuithe maidir le leasanna agus CVanna de chuid chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta, bain úsáid as an gcomhéadan cuardaigh thíos:

An Banc Ceannais Eorpach

Rossana Villani
Lánchomhalta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Maria Bühler
Lánchomhalta
Thierry Fontenelle
Comhalta malartach

An Coimisiún Eorpach

Christos Ellinides
Lánchomhalta
Marcus Angioni
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Shay O’Malley
Lánchomhalta
John Wickham
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil

Katja Rosenbohm
Lánchomhalta
Gülcin Karadeniz
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

Guillaume de Roquigny-Iragne
Lánchomhalta
Miguel Pereira
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Dimitri Nicolaides
Lánchomhalta
Bronislava Ouaki
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Niall McHale
Lánchomhalta
Rieke Arndt
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Andrew Smith
Lánchomhalta
Mónika Azaola
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Steven Dunlop
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Alexios Skarlatos
Lánchomhalta
Monica Buch Garcia
Comhalta malartach

An tOmbudsman Eorpach

Marie-Pierre Darchy
Lánchomhalta
Alessandro Del Bon
Comhalta malartach

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Anna Redstedt
Lánchomhalta
Florence Melaerts
Comhalta malartach

Coiste Eorpach na Réigiún

Ineta Strautina
Lánchomhalta
Ani Damyanova
Comhalta malartach

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Thierry Lefèvre
Lánchomhalta
Jurga Haenel
Comhalta malartach

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

José Ortiz Pintor
Lánchomhalta
Pawel Szuba
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

Patrick Hamilton
Lánchomhalta

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Nicole Romain
Lánchomhalta
Michail Beis
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil

Juhan Lepassaar
Lánchomhalta

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde

Christos Ellinides
Lánchomhalta
Marcus Angioni
Comhalta malartach

Parlaimint na hEorpa

Valter Mavrič
Lánchomhalta
Véronique Rosenkranz
Comhalta malartach