Image
CdT Management Board

 

Tá an tIonad Aistriúcháin faoi rialú ag Bord Bainistíochta. Is í an fhoireann, atá lonnaithe i Lucsamburg, a chuireann a chuid oibríochtaí i gcrích ó lá go lá, agus is í Stiúrthóir an Ionaid a dhéanann maoirseacht orthu.

Is ar Bhord Bainistíochta an Ionaid a dhéantar ionadaíocht do Bhallstáit an AE, don Choimisiún Eorpach agus don chuid is mó de chliaint an Ionaid, ar a bhfuil comhaltaí iomlána agus comhaltaí malartacha:

Ar theacht isteach sa Bhord Bainistíochta dóibh, cuireann comhaltaí dearbhú maidir le leasanna isteach, de réir bheartas an Ionaid ar choinbhleachtaí leasa a chosc agus a bhainistiú. Is é cuspóir na ndearbhuithe seo aon choinbhleacht leasa fhéideartha nó iarbhír ag aon chomhalta maidir lena mballraíocht den Bhord Bainistíochta a shainaithint, ionas go bhféadfaidh an tIonad na bearta iomchuí a chur i gcrích, más gá.

Chun teacht ar dhearbhuithe maidir le leasanna agus CVanna de chuid chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta, bain úsáid as an gcomhéadan cuardaigh thíos:

An Coimisiún Eorpach

Christos Ellinides
Lánchomhalta
Marcus Angioni
Comhalta malartach

Parlaimint na hEorpa

Valter Mavrič
Lánchomhalta
Véronique Rosenkranz
Comhalta malartach

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Katelijn Serlet
Lánchomhalta
Andreea Ivanescu
Comhalta malartach

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Thierry Lefèvre
Lánchomhalta
Jurga Haenel
Comhalta malartach

An Banc Ceannais Eorpach

Rossana Villani
Lánchomhalta

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Pilar Calvo Fuentes
Lánchomhalta
Pawel Szuba
Comhalta malartach

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Anna Redstedt
Lánchomhalta
Florence Melaerts
Comhalta malartach

Coiste Eorpach na Réigiún

Ineta Strautina
Lánchomhalta
Elena Bravo Casado
Comhalta malartach

An Banc Eorpach Infheistíochta

Maria Bühler
Lánchomhalta
Thierry Fontenelle
Comhalta malartach

An tOmbudsman Eorpach

Marie-Pierre Darchy
Lánchomhalta
Alessandro Del Bon
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Niall McHale
Lánchomhalta
Rieke Arndt
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Nicole Romain
Lánchomhalta
Michail Beis
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

Patrick Hamilton
Lánchomhalta

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil

Juhan Lepassaar
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Gianluca Serra
Lánchomhalta
David Peers
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Alexios Skarlatos
Lánchomhalta
Monica Buch Garcia
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Shay O’Malley
Lánchomhalta
John Wickham
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

Guillaume de Roquigny-Iragne
Lánchomhalta
Miguel Pereira
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Andrew Smith
Lánchomhalta
Mónika Azaola
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Dominika Lempicka-Fichter
Lánchomhalta
Steven Dunlop
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil

Katja Rosenbohm
Lánchomhalta
Gülcin Karadeniz
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol

Marcus Angioni
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr

Marcus Angioni
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú

Marcus Angioni
Lánchomhalta

An Chomhairle Nuálaíochta Eorpach agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Marcus Angioni
Lánchomhalta

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde

Christos Ellinides
Lánchomhalta
Marcus Angioni
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde

Marcus Angioni
Lánchomhalta

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

Anna Gigantino
Lánchomhalta
Salvatore Ricotta
Comhalta malartach

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

James Ramsey
Lánchomhalta
Alessandra Fantini
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Anis Cassar
Lánchomhalta
Chiara Petrolito
Comhalta malartach

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Karen Aimard
Lánchomhalta
Antje Daume
Comhalta malartach

An Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa

Carlo M. Borghini
Lánchomhalta
Vincent Declerfayt
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Roeland Woldhuis
Lánchomhalta
Maria Molina-Sierra
Comhalta malartach
Francesco Mattina
Lánchomhalta

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

Eszter Karoliny
Lánchomhalta

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

Sofia Sakali
Lánchomhalta
Cécile Beelaerts
Comhalta malartach

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Mary McCaughey
Lánchomhalta
Ciara Burbridge
Comhalta malartach

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Tzvetan Zafirov
Lánchomhalta

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Jane Shreckengost
Lánchomhalta

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Rosemary de Sousa
Lánchomhalta
Marie-Christine Ashby
Comhalta malartach

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

Andrea di Carlo
Lánchomhalta
Inge Buffolo
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

Dietrich Neumann
Lánchomhalta
Thibault de Maignas
Comhalta malartach

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Olivier Ramsayer
Lánchomhalta
Gianluca Dianese
Comhalta malartach

An Bheilg

Andy Detaille
Lánchomhalta
Bernard Latour
Comhalta malartach

An Chipir

Natassa Avraamides-Haratsi
Lánchomhalta
Demetris Hasikos
Comhalta malartach

An Chróit

Marija Kaluđer
Lánchomhalta
Tatjana Pantić Mikulić
Comhalta malartach

An Danmhairg

Nadja Schou Lauridsen
Lánchomhalta
Kian Rohrmann Vandsted
Comhalta malartach

An Eastóin

Mari Peetris
Lánchomhalta

An Fhionlainn

Panu Kukkonen
Lánchomhalta
Vesa Kulmala
Comhalta malartach

An Fhrainc

Natacha Ficarelli
Lánchomhalta
Quentin Jalla
Comhalta malartach

An Ghearmáin

Matthias Gruber
Lánchomhalta
Roland Schmieger
Comhalta malartach

An Ghréig

Antonios Papadopoulos
Lánchomhalta
Styliani Kromlidou
Comhalta malartach

An Iodáil

Filippo Ghersini
Lánchomhalta

An Ísiltír

Wolfram Metz
Lánchomhalta
Teresa Morris-Drew
Comhalta malartach

An Laitvia

Māris Baltiņš
Lánchomhalta
Arturs Krastiņš
Comhalta malartach

An Liotuáin

Andrius Pauga
Lánchomhalta
Aleksas Dambrauskas
Comhalta malartach

An Ostair

Ulrike Köhler
Lánchomhalta

An Pholainn

Justyna Cichowska
Comhalta malartach

An Phortaingéil

João Pina de Morais
Lánchomhalta
Filipe Honrado
Comhalta malartach

An Rómáin

Mihai Constandache
Lánchomhalta

An Spáinn

Alicia Cocero
Lánchomhalta
Carlos Moreno
Comhalta malartach

An tSlóivéin

Boštjan Zupančič
Lánchomhalta
Jana Zidar Forte
Comhalta malartach

An tSlóvaic

Roman Suchý
Lánchomhalta

An tSualainn

Jeffrey Ganellen
Comhalta malartach

An Ungáir

Endre Gáspár
Lánchomhalta

Éire

Philip Grant
Lánchomhalta
Michael Williams
Comhalta malartach

Lucsamburg

Jean Olinger
Lánchomhalta
Nicola Schreiner
Comhalta malartach

Málta

Donatienne Spiteri
Comhalta malartach