Mar ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, féadfaidh an tIonad glaonna ar thairiscintí agus ar nósanna imeachta idirbheartaíochta a sheoladh ar mhaithe le seirbhísí agus le soláthairtí a cheannach ó sholáthraithe seachtracha. Tá an tIonad faoi réir fhorálacha an Rialacháin Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. Tá sé faoi réir fhorálacha na dtreoracha ábhartha a bhaineann le dámhachtain conarthaí poiblí freisin.

Tugtar cuireadh do sholáthraithe seachtracha cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin an Ionaid agus ar bhunachar sonraí idirinstitiúideach TED (Tenders Electronic Daily) ar bhonn rialta chun faisnéis a fháil faoin seoladh glaonna ar thairiscintí agus ar nósanna imeachta idirbheartaíochta.

Naisc ghaolmhara

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN