Is éard atá i liostaí ionadaithe ná buíonta iarratasóirí ar éirigh leo dul trí nós imeachta roghnúcháin agus a chuirtear ar an ngearrliosta mar iarrthóirí ionchasacha le haghaidh fostaíochta.

Más gá, rachaidh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh i dteagmháil leis na hiarrthóirí atá ar an liosta ionadaithe.

Féadfar an liosta ionadaithe a roinnt le gníomhaireachtaí eile an Aontais freisin, más gá sin de réir riachtanas na seirbhíse.

Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt dá n‑aire nach ráthaítear earcaíocht le háit a bhaint amach ar liosta ionadaithe.
 
Chun a fháil amach cá fhad a bheidh liosta ionadaithe bailí, cliceáil ar an nascseo