Cuid dhílis d’oibríochtaí an ionaid aistriúcháin is ea an roinn tacaíochta aistriúcháin. Cinntíonn sí go soláthraítear seirbhísí an ionaid ar bhealach éifeachtúil réidh.

Cuimsíonn an roinn an rannóg um bainistiú shreabhadh oibre agus an rannóg tacaíochta um fhorbairt gnó agus sreabhadh oibre.

An Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre

Tá an Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre freagrach as próiseáil a dhéanamh ar na hiarrataí a chuireann cliaint faoi bhráid an Ionaid, idir iarrataí nua a láimhseáil agus an doiciméad deiridh a sheachadadh. Is ar bhonn creatchonarthaí a chuireann an tIonad formhór a chuid oibre i gcrích.

Tá baill den Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre freagrach as na nithe seo a leanas:

  • iarrataí a fháil, a scrúdú agus a bhailíochtú, agus idirbheartaíocht a dhéanamh le cliaint nuair is gá;
  • obair aistriúcháin, athbhreithnithe, eagarthóireachta agus téarmaíochta a shannadh d’aistritheoirí inmheánacha agus do shaoraistritheoirí;
  • a chinntiú gur comhaid ineagarthóireachta iad na comhaid a mbíonn aistritheoirí ag obair orthu agus go bhfuil na doiciméid san fhormáid cheart sula gcuirtear ar aghaidh chuig an gcliant iad;
  • uirlisí teicneolaíochta teanga a úsáid chun comhaid nua a phróiseáil;
  • a chinntiú go dtugtar gach jab ar ais don iarrthóir san fhormáid cheart agus faoin spriocdháta comhaontaithe;
  • faisnéis sonrascaithe a thiomsú.

Cuireann an Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre tacaíocht theangeolaíoch agus theicniúil ar fáil d’aistritheoirí tríd an sreabhadh oibre aistriúcháin. Ina theannta sin, cuireann sí cúrsaí oiliúna ar fáil sna sainréimsí éagsúla a thagann faoina cúram (m.sh. úsáid teicneolaíochta).

An Rannóg Tacaíochta um Fhorbairt Gnó agus Sreabhadh Oibre

Tá foirne éagsúla sa Rannóg Tacaíochta um Fhorbairt Gnó agus Sreabhadh Oibre, mar seo a leanas:

  • An Fhoireann um Fhorbairt Gnó, a bhfuil sé mar aidhm aici faireachán a dhéanamh ar threochtaí agus nuálaíochtaí i measc seirbhísí teangeolaíocha (uirlisí, modhanna oibre agus seirbhísí nua) agus anailís a dhéanamh ar conas is féidir leis an Ionad cabhrú lena chliaint ar an mbealach is fearr maidir lena gcuid riachtanas cumarsáide a chomhlíonadh.
  • An Fhoireann um Bainistiú Corpas agus Téarmaíochta, a dhéanann sainacmhainní agus sainuirlisí teanga a sholáthar agus a chothabháil sna réimsí seo a leanas: téarmaíocht, doiciméid tagartha, cuimhní aistriúcháin agus aistriúchán uathoibríoch.
  • An Fhoireann um Thrádmharcanna agus Dearaí AE, a bhainistíonn an sreabhadh oibre ar fad a bhaineann le trádmharcanna agus dearaí AE a aistriú.
  • Ar deireadh, is é an tIonad a óstálann Foireann Tacaíochta agus Forbartha IATE (Téarmaíocht Idirghníomhach don Eoraip) agus comhordaitheoir EurTerm (ar ardán comhoibríoch idirinstitiúideach do théarmeolaithe é).