Is ríthábhachtach é feidhmchláir ríomhaireachta agus trealamh úrscotha a bheith ar fáil d’obair an Ionaid ó lá go lá. Tá trí rannán sa Roinn Teicneolaíocht Faisnéise: An Deasc Chabhrach, Bonneagar TF, Forbairt agus an Oifig Bhainistíochta Tionscadail.

Oifig Bhainistíochta Tionscadail

Déanann an Oifig comhordú ar thionscadail straitéiseacha i ranna agus rannóga an Ionaid. Ar an gcaoi sin, cinntítear go gcuirtear chun feidhme réitigh ghnó go rathúil inbhuanaithe. Ar an gcaoi sin, cuirtear feabhas ar sheirbhísí do chliaint agus baill foirne inmheánacha.

An Rannóg Forbartha

Déanann an Rannóg Forbartha feidhmchláir TF agus bunachar sonraí a dhearadh, a chruthú agus a chothabháil de réir riachtanas reatha an Aonaid Aistriúcháin.

Chomh maith leis sin, déanann an rannóg réitigh TF agus seirbhísí a fuarthas ó sholáthraithe seachtracha a bhainistiú, ar nós iad siúd a sholáthraíonn institiúidí eile nó cuideachtaí príobháideacha, agus cabhraíonn sí na réitigh sin a chur chun feidhme i dtimpeallacht TF an ionaid.

Rannóg na Deisce Cabhrach

Is í Rannóg na Deisce Cabhrach an pointe teagmhála aonair d’úsáideoirí inmheánacha agus seachtracha chun déileáil le gach cineál ceist agus iarratas faisnéise a bhaineann le réimsí éagsúla TF: crua-earraí, bogearraí, teileachumarsáid agus bonneagar. Láimhseálann an Rannóg na crua-earraí agus bogearraí pearsanta agus na réitigh gnó chun ailtireacht chomhsheasmhach chumhachtach TF a chur ar fáil do gach stáisiún oibre.

An Rannóg Bonneagair TF

Cuireann an Rannóg Bonneagair TF an bonneagar lárnach TF ar fáil agus déanann sí an bonneagar a chothabháil chun comhlíonadh spriocanna an Ionaid a éascú. Ina theannta sin, cinntíonn sí athléimneacht an bhonneagair trí Phlean Leanúnachais agus Athshlánaithe. Déanann an Rannóg maoirseacht ar infhaighteacht agus slándáil na sonraí a bhaineann leis an Ionad agus na sonraí a chuireann a gcliaint agus comhpháirtithe ar fáil, agus bainistíonn sí na hionaid sonraí agus seirbhísí néil a theastaíonn le haghaidh oibríochtaí an Ionaid. Cuireann an Rannóg a ngníomhaíochtaí i gcrích i ndlúthchomhar leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí, an Oifigeach Slándála agus an Oifigeach Slándála Teicneolaíochta Faisnéise Áitiúil.