Rialachán Bunaidh

Ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh an Rialachán trínar bunaíodh an tIonad i Samhain 1994 agus rinneadh leasú air faoi dhó: an chéad uair in 1995 nuair a rinneadh gníomhaíochtaí an Ionaid a fhairsingiú chuig institiúidí agus comhlachtaí a bhfuil seirbhís aistriúcháin acu agus comhar idirinstitiúideach i réimse an aistriúcháin a neartú; agus an dara huair, in 2003, chun forálacha áirithe a ailíniú leis an Rialachán Airgeadais i mbuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268