Céard é an sainiú ar chúrsa oiliúna?

Tairgeann an tIonad Aistriúcháin cúrsaí oiliúna, go háirithe do mhic léinn ollscoile ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, agus do náisiúnaigh ó thíortha iarrthacha atá ag iarraidh tuiscint ar réimsí gníomhaíochta an Ionaid a fháil agus taithí pearsanta a fháil i dtimpeallacht ilchultúrtha agus ilteangach, agus an deis ann bualadh le teagmhálaithe nua.

Céard é fad ama an chúrsa oiliúna?

Ní féidir fad ama íosta an chúrsa oiliúna a bheith níos giorra ná trí mhí, agus ní féidir an fad ama uasta dul thar sé mhí (seachas i gcás díolúintí).

Céard iad na critéir cháilitheachta?

Beidh cúrsaí oiliúna ar fáil d’iarratasóirí a chomhlíonann na riachtanais seo a leanas ag am an iarratais:

  • comhlánadh de cheithre sheimeastar ar a laghad i staidéar ollscoile nó in oideachas coibhéiseach i réimse a bhfuil suim san Ionad ann;
  • leibhéal scileanna: roinnt taithí tosaigh i réimse gníomhaíochta an Ionaid;
  • scileanna teanga: eolas críochnúil ar theanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus cumas sásúil ar theanga eile an AE, ag an leibhéal atá riachtanach lena gcuid dualgas a chomhlíonadh. Is buntáiste é eolas maith a bheith ag an iarratasóir ar theanga oibre an Ionaid (Fraincis nó Béarla). Ní mór d’iarratasóirí as tíortha iarrthacha eolas críochnúil a bheith acu ar theanga amháin ar a laghad de thír iarrthach mar aon le heolas maith ar Bhéarla nó ar Fhraincis.

Conas is féidir páirt a ghlacadh i nós imeachta roghnóireachta?

Roimh gach bliain féilire, socróidh an tIonad ar líon na gcúrsaí oiliúna a bheidh le tairiscint, ag brath ar leibhéal na leithreasuithe buiséid atá ar fáil, agus ar chumas gach roinne freastal do dhuine faoi oiliúint.

Ina dhiaidh sin, foilseoidh an tIonad gairm ar iarratais chúrsa oiliúna ar a láithreán gréasáin, a leagann amach céimeanna éagsúla an nóis imeachta roghnóireachta (critéir cháilitheachta agus roghnóireachta, foirm iarratais, srl.).

Céard é an deontas a bheidh le fáil ag daoine faoi oiliúint?

Gheobhaidh daoine faoi oiliúint deontas míosúil ar cóimhéid 25% de bhuntuarastal míosúil de bhall foirne sealadach i ngrád AD5, céim 1, a bheidh infheidhmithe ó dháta tosaigh an chúrsa oiliúna.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, is féidir cinneadh riaracháin an Ionaid ar chúrsaí oiliúna a bhreathnú nó a íoslódáil ag: Administrative Decision/DA_012010>